domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Vítejte v archivu starších článků

Vodárenství a politika

Články povšechně o vodárenství a politice

Vyrovnání rivalů? Kauza Svaz vodovodů a kanalizací vs. město Jihlava.

Ministerstvo zemědělství na podzim 2014 rozdávalo dotace malým sídlům

Podle novin marže vodáren údajně rychle rostou.

Vydána Ročenka vodovodů a kanalizací r. 2013.

Vyrovnání rivalů? Kauza Svaz vodovodů a kanalizací vs. město Jihlava.

Elektrárenská skupina ČEZ šetří pitnou i technologickou vodou.

Vodárenství a právo

Články o vodárenském právu

Přijatá novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, osvobozující vodovodní a kanalizační sítě od této daně.

Přijatá novela zákona o obcích, zpřesňující pravidla dispozic s nemovitými věcmi.

Vyšel nový cenový výměr 01/2017, obsahující řadu dílčích změn. Cenový výměr je účinný od 1. ledna 2017.

Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh s účinností od 20. dubna 2016.

Nový zákon o registru smluv s účinností od 1. července 2016

Přijatá změna v pravidlech složení dozorčích rad akciových společností s předpokládanou účinností cca v březnu 2017.

Schválená změna zákona o ISPOP s účinností od 1. září 2016.

Nové nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, s účinností od 1. ledna 2016.

Schválená změna v ochraně spotřebitele s účinností od 28. prosince 2015.

Vydaný cenový výměr ministerstva financí 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od 1. ledna 2016.

Přijatá změna pravidel úředního řešení nejakosti vody s účinností od 1. prosince 2015.

Přijatá pravidla odškodňování bolesti a zkaženého života v pracovním právu s účinností od 12. října 2015.

Přijatá sada nových předpisů o prevenci závažných havárií účinná od 1. října 2015.

Přijatá změna zákona o odpadech upřesňující definici a pravidla nakládání s kaly z čistíren odpadních vod účinná dnem 1. března 2016.

Přijatá změna v účetnictví vč. znovuobnovení jednoduchého účetnictví a dalších zjednodušení s účinností od 1. října 2015.

Přijatá změna zákona o dani z přidané hodnoty s postupným náběhem účinnosti v období od 1. ledna 2015 do 1. ledna 2016.

Přijatá změna vyhlášky o pitné vodě, účinná od 29. května 2014.

Přijatá změna zákona o vodovodech a kanalizacích, účinná od 1. ledna 2014.

Přijatá změna zákona o cenách s účinností od 15. ledna 2015.

Přijatá změna metrologického zákona a vyhlášky se zpětnou účinností od 1. dubna 2015.

Přijatá změna zákona o veřejných zakázkách s účinností od 6. března 2015.

Vodárenství v cizině

Články o vodárenství v cizině, převážně vážně

Inovace podnikání po belgicku

Čínský způsob boje s nedostatkem vody.

Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.