domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Vodárenství a politika

Články povšechně o vodárenství a politice

Vláda oprášila již zavrženou myšlenku na zavedení nezávislého cenového regulátora. Do r. 2021 až 2022 by měl vzniknout superúřad pro regulaci telekomunikací, energetiky a vodárenství.

Budoucnost patří mazaným. Ovšem k »mazaným« vodoměrům je potřeba mít »vymazlenou« ochranu osobních údajů.

Když udeří sucha, aneb sucho z léta 2015 je výzvou pro příští roky. Do smluv s odběrateli je nezbytné zakotvit »pravidla hry«, když je vody málo.

Elektrárenská skupina ČEZ šetří pitnou i technologickou vodou.

Osvěta o vodárenství na portálech předních českých vodáren.

Jak zní hamletovská vodárenská otázka?.

Vodárenství a právo

Články o vodárenském právu

Vznikne v České republice vodní ústava aneb sada úprav ústavy týkající se vody.

Suchá novela vodního zákona a dopady do oboru vodovodů a kanalizací.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a na něj navazující vyhlášky o hygieně pitné a teplé vody, zavádějící posouzení rizik (rizikovou analýzu) do výroby pitné vody.

Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem.

Vládní záměr snížení sazby daně z přidané hodnoty u vodného a stočného z 15 % na 10 %.

Chystaná novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury s dopadem do pravidel pro provádění přeložek.

Vyšlo nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, obsahující řadu novinek v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, např. odběratelů. Nařízení je účinné od 25. května 2018.

Vyšel nový cenový výměr 01/2018, obsahující řadu dílčích změn. Cenový výměr je účinný od 1. ledna 2018.

Schválené změny v novém občanském zákoníku, tj. v zákonu č. 89/2012 Sb.

Schválené změny ve stavebním právu (jednotné řízení o realizaci stavby) vč. integrace procesu EIA.

Znovu chystaná poplatková novela vodního zákona s účinností v r. 2019, měnící nakonec jen proces vybírání poplatků, ne jejich výši.

Vodárenství v cizině

Články o vodárenství v cizině, převážně vážně

Ruští vědci dosáhli převratné vodárenské technologie: Vynalezli sušenou vodu.

Zakáže Švédsko na popud svého krále koupání ve vanách? Prý plýtvají vodou a energií.

Nedostatek vody vedl Kalifornii k pravidlům omezujícím užívání vody.

Ústavní zákaz exportu pitné vody na Slovensku.

Anglický způsob boje s vysokými účty za vodu.

Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.