domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Osnova zákona o změně zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda se chystá snížit sazbu daně z přidané hodnoty mj. u vodného a stočného

Vláda představila osnovu změny sazby daně z přidané hodnoty z 15 % na 10 %.

Novela se týká primárně změn v zákonu o elektronické evidenci tržeb . Novela provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16, který zrušil rozsáhlé pasáže zákona o evidenci tržeb a který bez náhrady zrušil nařízení vlády k EET.

Podle představ ministerstva financí zavedení snížené sazby DPH u vodného a stočného přispěje k zajištění dostupnosti této životně důležité komodity pro občany a k udržení komfortu a spotřeby vody v domácnostech na potřebné úrovni. Ministersvo financí doufá, že snížení daňového zatížení bude představovat pozitivní příspěvek ke snížení či udržení spotřebitelských cen, jejichž úroveň se v posledních letech trvale zvyšuje.

V novele zatím chybí přechodné ustanovení řešící to, že odečty vodoměrů zpravidla nebudou prováděny ke dni účinnosti novely, nýbrž až později, tedy že by se objem pitné vody dodané ke dni účinnosti snížení sazby DPH měl zjišťovat propočtem, dtto též pro odpadní vody.

Změna zákona o DPH by podle představy ministerstva financí měla být účinná na jaře r. 2019. Záležet ovšem bude na tom, nakolik bude legislativní proces probíhat hladce.

Postup projednávání novely

Průběh schvalování konceptu novely v připomínkovém řízení můžete sledovat na stránkách vlády.

28. března 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.