domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Kontakt

Vaši zprávu, prosím, zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.


Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto portálu a poskytovatelem služeb je Pavel Rubeš, IČO 02040506, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města České Budějovice č.j. Ž/10515/2013/IK/1020586. Poskytovatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty.

Drobné služby pro nepodnikající jednotlivce bez nutnosti studia podkladů a bez nutnosti vyhledávání doplňujících informací jsou zákazníkovi poskytovány bezplatně (typu jednoduchý dotaz -> jednoduchá odpověď). Za úplatu se řeší ostatní záležitosti, zejm. záležitosti sloužící pro podporu podnikání či jiné ekonomické činnosti zákazníka.

Úplata za poskytnuté služby se sjednává individuálně podle složitosti a hodnoty případu. Odměna za netypizované případy se řeší podle počtu odpracovaných hodin a hodinové sazby, která je sjednávána podle hospodářské velikosti tazatele ve výši 1 000 Kč až 1 500 Kč za hodinu.

Typizované případy se řeší jednorázovou úplatou: zpracování vzoru odběratelské smlouvy k užití pro obec stojí 5 000 Kč, zpracování smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů či kanalizací stojí 20 000 Kč a zpracování dokumentace o ochraně osobních údajů stojí 15 000 Kč.

Služby se poskytují podle aktuálního pracovního vytížení, zpravidla v řádu dvou až čtyř týdnů.

Na poskytnutí služby není právní nárok, poskytovatel je oprávněn službu odepřít (neposkytnout) podle svého uvážení, aniž by byl povinen tento krok zdůvodňovat.

Odpovědnost za úplný popis skutkového stavu leží na zákazníkovi. Nevyplývá-li z popisu skutkového stavu rozhodná skutečnost, při řešení poskytovatel služeb vychází ze zkušenosti o obvyklém stavu věcí, např. že dům je na vodovod připojen právě jednou vodovodní přípojkou apod.

Jestliže je výsledkem služby autorské dílo, např. rozbor, koncept dopisu či smlouvy apod., zákazník získává právo toto dílo užít jen pro své hospodářské účely, zejm. je nesmí publikovat na internetu či dále poskytnout jiné osobě. Právo užít autorské dílo je zákazníkovi vždy udělováno pod podmínkou zaplacení úplaty za poskytnuté dílo resp. službu, jehož je dílo součástí.

Zákazníkovo jméno může poskytovatel uvádět v rámci referencí.

Poskytovatel služeb odpovídá za škody, které způsobí zákazníkovi vadnou radou nebo jinak, pouze do výše ceny předmětné poskytnuté služby.

11. března 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.